dash

Whatever Can

bʊlz aɪ ɔn diː nəʊ tei ʃən jʊː fɪks ðɪː ʌn də miː nɪŋ pəː fɪkt staːt
ðɛn trænz leit mɔː feil tʊː ɜː lɪ tə reit ðʌs bɪ trei jɔː pəː fɪkt aːt

kʌt fæb sez ðə bɔs jə nɔt ʃʊə hɪːz dʌn rəʊlz ðə nekst siːn fæb ə gɛn
jə feis jə ɪm ɪdʒ ɔn scriːn krɪndʒ ət ðə hæm nɛ və jə pəː fikt paːt

brænd njuː stjuː diə jə vɔis swɪŋz wɪð ðɪː ɪn strəː mənts tʃaimz wɪð ðə kaun təz
ðei kɔːl jə bæk rə zʌlt ə mɛs tɛk mɪs teiks smæʃt jə pəː fɪkt bəʊ gaːt

naʊ jɔː ðə dai rɛk tə jə æk təz ə greit straik ɔːl jə lɔŋ sɔːt nəʊts
ðə friː zɪŋ θɪə təz ɛmp tɪ nəs hɪts jə ai laik ə pəː fɪkt θrəʊn daːt

ɛ pɪ də məl ɛks tə sɪː dʌv tei lɪŋ maindz dʒɔi ɪn fɔː ɪː tʃʌ ðə
ðɛn jə wəːd aut əv pleis sɛts bæk hə səːtʃ fə jə faː frəm pəː fɪkt haːt

jə əʊn wəːdz nau jə kən duː ɪt diː nəʊ kɔ nəʊ ə lɪt bʌt kliː ʃei
məː fiːz lɔː sʌn miːnz jəl nɛ və wrait wɛl ɪn ʌf fə ðis pəː fɪkt aːt


Bryan Murphy


If you have any comments on this poem,  Bryan Murphy would be pleased to hear them.


logo